Energirådgivning

Energieffektivisering er ikke kun god økonomi, det er også god morale. Men det kræver tværfaglige kompetencer for at opnå et optimalt udbytte, uden at det kommer på bekostning af noget andet.

SARI / Udfordringen

Uvildig rådgivning

Det behøver ikke at være vanskeligt at opnå energibesparelser – men det kan være en udfordring, at finde de rigtige besparelser.

Hos SARI Rådgivende Ingeniører er I sikret uvildig energirådgivning. Uvildig betyder, at vi ingen tilknytning har til bestemte energiselskaber, bestemte håndværkergrupper, producenter eller favorisering af bestemte løsninger. Som rådgivende ingeniører tager vi ene og alene udgangspunkt i jeres ønsker og behov om den mest energioptimale løsning. Det giver jer sikkerhed for den korrekte energirådgivning og den bedste løsning. SARI tilbyder uvildig energirådgivning til industri- og procesvirksomheder, plastindustrien, kontor & administration samt skoler og andre institutioner. Læs mere om de enkelte områder og vores ydelser nedenfor.

CH. 01

Vi er eksperter i **. Dem laver vi hele tiden mellem behov og forbrug, effektivitet og kvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.

Det er for os, en helt naturlig del af vores arbejde.

Natus est aliquid dolor -
Vores samlede bygningsmasse tæller 18.200 m2, fordelt på administration, værksted og lager. Vores kraftige vækst har bevirket, at vi idag er langt flere, end både bygninger og tekniske anlæg oprindeligt er dimensioneret til. På bare 3-4 måneder, har SARI skåret alt unødigt væk, men samtidig givet os et markant bedre indeklima til glæde for medarbejder og kunder.
Uffe Sørensen Indehaver, Langkær Autoteknik
De bedste investeringer gøres ofte i besparelser. Vi er eksperter i at identificere potentiale for besparelser, og mulighederne for at udnytte det eksisterende bedst muligt.

Vidste du..?

- at i 3 ud af 4 tilfælde, er vores forslag til en forbedring tjent hjem under 2 år! Samtidig har vi som regel forbedret indeklimaet, og givet arbejdsmiljøet et løft.
SARI / Løsningen

Få et bedre overblik

Inden du kaster dig ud i større energiprojekter, kan en fornuftig start være, at få lavet en energiscreening. Det kan vi gøre for dig. Vi kommer ud og gennemgår jeres energiforbrug. Vi benytter de seneste målemetoder, og anvender markeds bedste måleudstyr. Det giver os sikre måleresultater, og dermed et solidt overblik over jeres forbrug, og sikre dig, at vi forstyrrer din virksomhed og drift mindst muligt.

CH. 02

Energioptimering af industri- og processvirksomhed

De største besparelser findes ofte i Industri- og processvirksomheder. Det er dog også den branche, der er mest krævende når det kommer til energioptimering. Besparelserne skal findes uden, at påvirke afgørende processer, driftssikkerhededen eller arbejdsmiljøet.

Lad ikke hvem som helst påvirke jeres eksistensgrundlag - brug kun eksperter, der er vant til jeres branche. Som står på mål for de ændringer der laves, og de resultater der loves.

Kontor & Administration

Når energiforbruget i kontor- og administrationsbygninger skal optimeres, bør besparelserne gennemføres med vægt på indeklima og arbejdemiljø. Typiske fejl som mangelfuld indregulering af ventilation, overfladisk styringsteknik af varme og lys, samt overophedning af kontorer er alle fejl, som koster på energiregningen, men også fejl der påvirker arbejdsmiljøet negativt.

Brug en samarbejdspartner, der tænker naturlige forbedringer af indeklima og arbejdsmiljø ind i deres rådgivning, og som er arbejdsmiljøcertificeret af arbejdstilsynet. Det er jeres sikkerhed, for at energibesparelser ikke bliver til klima- og arbejdsmiljøforringelser.

Skoler, dagstilbud og øvrige institutioner

Man har i Danmark stor fokus på kompetent undervisning og ergonomiske møbler, men de fleste skoler er gamle og man glemmer ofte indeklimaet.

Indeklima er den enkeltstående investering en institution kan lave, som har den største indvirkning på elevernes trivsel, produktivitet og dermed deres faglige niveau. Hovedparten af danske institutioner har ingen mekanisk ventilation, hvilket betyder at temperaturer, fugt, og luftkvalitet, alt for nemt overskrider de anbefalede værdier. Brug rådgivende eksperter, lad os sammen forbedre vilkårene for vores børn, ved at udnytte vores ekspertise indenfor varme, ventilation og indeklima til at skabe en løsning, hvor vi finansere meromkostningerne ved optimering af den eksisterende energimasse.

SARI / Start ved slutningen

Få et bedre overblik med energirådgivning

Inden du kaster dig ud i større energiprojekter, kan det være fornuftig at få lavet en energiscreening, hvor en specialist fra SARI gennemgår jeres energi-forbrug. Hos SARI benytter vi de nyeste målemetoder og anvender markedets bedste måleudstyr. Det giver jer sikre måleresultater, et solidt overblik over jeres forbrug samt garanti for, at vi forstyrrer jeres virksomhed og drift mindst muligt.

CH. 03
10-15%
Besparelse ved konsolidering og udnyttelse af synergi
20-30%
Besparelse ved bedre udnyttelse og korrekt indregulering
15-35%
Besparelse ved intelligent styring og behovsregulering