Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at navigere på siden, acceptere du anvendelsen af disse.
Værdiskabende rådgivning inden for energi og byggeri
Referencer
03

Energirådgivning

Energieffektiviseringer er ikke kun godt for virksomhedens bundlinje, men også for det globale klima. Ens egen indsats kan virke lille og ubetydelig, men det hele begynder med os selv. Vi skal vise vejen, og det er der faktisk virkelig god økonomi i. Optimal energieffektivisering kræver rådgivning, men også indsigt i virksomhedens hverdag – og dette er én af SARIs absolutte kerneydelser. Vi har de tværfaglige kompetencer og den erfaring, der skal til for at sikre, at energieffektiviseringer ikke går ud over processer, drift eller arbejdsmiljø. Vores rådgivende ingeniører leverer en lang række ydelser inden for energi-rådgivning, herunder energiscreening, energioptimering og rådgivning i bæ-redygtig energiforsyning.
01

Arbejdsmiljørådgivning

Driftsikkerhed begynder med det gode arbejdsmiljø, hvor produktiviteten kan henføres til medarbejdernes velbefindende. Ned med løse sygedage, og op med trivslen. Det giver mening at investere i arbejdsmiljørådgivning fra ek-sperter med det som speciale. Det er ikke kun en rapport, der er målet – det er smart implementering af gode løsninger. Er en virksomhed i den situation, at man har fået et rådgivningspåbud grun-det et alvorligt eller kompliceret arbejdsmiljøproblem – ja så er der også pligt til at indhente hjælp fra en autoriseret rådgiver. SARI tilbyder autorise-ret arbejdsmiljørådgivning, herunder rådgivning i det fysiske arbejdsmiljø og forbedring af dårligt arbejdsmiljø, samt rådgivning i maskinsikkerhed.
02

Byggeri & Industri

Hos SARI har vi stor erfaring med rådgivning til byggeri og industri, herunder bygherrerådgivning, projektering og inspektionsarbejde. Vi har rådgivet de største virksomheder og de mindste. Med os som rådgivere får du et stærkt team af dedikerede specialister i ryggen, der ikke er bange for at sige tinge-ne som de er, og så de giver mening. Vores løsninger skal kunne betale sig, være til at implementere og være helhedsorienteret. Det samme skal vores måde at samarbejde på. Nøgleordene i alt, hvad vi foretager os, er effektivitet, kvalitet og innovation. Vores rådgivning til byggeri og industri tager altid afsæt i netop jeres virksomhed, produktion eller byggeprojekt. Måske endnu vigtigere – den tager afsæt i jeres hverdag og virkelighed.
04

Miljø og klima

Mennesker opholder sig indendørs ca. 90 % af tiden. Ja, du opholder dig sikkert indendørs lige nu, mens du læser dette. Vigtigheden af et godt inde-klima kan derfor ikke overvurderes. Temperatur og fugt er væsentlige ele-menter, der begge har enorm betydning for indeklimaet – men der er flere steder, hvor vi som specialister kan pege på løsninger, der både giver resultater hurtigt og sparer virksomheden for penge på sigt. SARI har en udstyrspark, der vil gøre de fleste misundelige, for vi elsker teknologien og de nye muligheder, det giver vores rådgivning. Vi tilbyder derfor hele paletten: > Termografi > Dronetermografi > Fugtmåling. Vi er stolte af at være certificeret i termografi på niveau 3 – det absolut højeste niveau. Derudover er vi stærke i: > Miljøscreening > Miljøkortlægning > Miljøsanering > Asbesttest > Asbestfjernelse. Hos SARI har vi både erfaringen, udstyret og ekspertisen til i at levere konkret og resultatskabende miljørådgivning.
Let's talk... Hvordan kan vi hjælpe dig?
Udfyld formularen eller giv os gerne et kald på telefon +45 7020 4252


    contact