[vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#f0f0f0″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Tilstandsrapport udarbejdes af byggesagkyndig

Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervstyrelsen. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et professionelt og neutralt billede af boligens synlige skader. Tilstandsrapporten er gyldig fra den dag den beskikkede bygningssagkyndige indberetter den. Indberetning skal ske senest 14 dage efter gennemgangen af boligen. Rapporten er gyldig i 6 måneder og skal derefter fornyes.

Det er sælger af boligen, der skal bestille en tilstandsrapport hos SARI. Du kan også få din ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig. (Mægleren må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig.)

En tilstandsrapport består af tre dele:

• Den bygningssagkyndiges resultater af huseftersynet og karakter af de enkelte bygningsdele.
• Sælgers egen bemærkninger og oplysninger om boligens skader.
• Bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporten indeholder også oplysninger om gennemsnitlige restlevetider for den del af boligen der forventes at have den korteste restlevetid – og om den pågældende bygningsdel forventes at holde i op til fem år, mellem fem og ti år eller længere end 10 år. Oplysninger om restlevetid gives ud fra et opslag i en restlevetidstabel, der baserer sig på en gennemsnitsbetragtning med hensyn til de anvendte materialer. Den bygningssagkyndige har ikke foretaget et selvstændigt skøn, og den pågældende bygningsdel kan som følge af lokale, geografiske forhold vise sig at have en kortere restlevetid.

Tilstandsrapporten afsluttes med en generel hustypebeskrivelse, som beskriver de særlige forhold som knytter sig til netop denne hustype som tilstandsrapporten vedrører. Nogle bygninger kan være om- og tilbygget i et omfang der kræver mere end en enkelt hustypebeskrivelse.

Forhold som ikke er indeholdt i tilstandsrapporten:

• El- og VVS installationernes funktion
• Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand
• Småting der ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget
• Bygningens placering på grunden
• Bygningens planløsning
• Bygningens indretning
• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
• Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg
• Markiser og baldakiner
• Installationer udenfor bygningerne
• Bygningens æstetisk og arkitektur
• Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)

Hvordan laves en tilstandsrapport

Botjek skal ud at besigtige ejendommen. Inden kundebesøget indhenter sælger, Botjek og mægler de tilgængelige oplysninger på ejendommen: Bl.a. BBR-oplysninger og evt. tegninger og beskrivelse af ejendommen. Ved besigtigelsen giver vi en kort introduktion af Hussynsordningen og gennemgår sælgers oplysninger om ejendommen: Sælgeroplysningsskema. Skemaet indeholder spørgsmål om nuværende- og tidligere forhold omkring ejendommen. Den bygningssagkyndige er behjælpelig med udfyldelse/besvarelse af skemaet.

Den bygningssagkyndige foretager derefter en visuel gennemgang af huset. Der vurderes og registreres forhold som umiddelbart kan ses. Eftersynet foretages uden destruktive indgreb i bygningen. Den bygningssagkyndige bruger enkelte hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv.
Der kan derfor være skader som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som ikke er registreret i tilstandsrapporten. Disse skader dækkes normalt af ejerskifteforsikringen.
Under gennemgangen af ejendommen vurderes hver enkelt bygningsdel og den bygningssagkyndige giver hver enkelt bygningsdel en karakter. Karakteren viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel og/eller andre bygningsdele.
Der anvendes et karaktersystem med seks karakter. Karaktererne er alene byggetekniske vurderinger. De siger intet om prisen for udbedring af eventuelle skader.

UN: Undersøges nærmere.
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Det kan være en alvorlig skade, så art, omfang og konsekvens bør altid afklares.

K3: Kritiske skader.
Beskriver skader, som vil påføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid og som risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

K2: Alvorlige skader.
Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion indenfor overskuelig tid, men ikke vil medføre skader på andre bygningsdele.

K1: Mindre alvorlige skader.
Beskriver skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygnings funktion.

K0: Kosmetiske skader.
Beskriver skader eller forhold, der kan påvirke købers indtryk af boligen.

IB: Ingen bemærkninger.
Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.

Efter besigtigelsen fortæller den sagkyndige, i hovedtræk, hvad der er fundet af skader. Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og tilstandsrapport.
Efter kundebesøget udarbejdes den endelige rapport. Tilstandsrapporten er både borgeroplysning fra ekspert til borger og et byggeteknisk/juridisk dokument fra ekspert til ekspert. Rapporten forsøges udformet så let forståelig som muligt, men skal også være skrevet i et sprog som ”holder i retten”.

1 Dog maks. 12 måneder efter rapporten er lavet.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1469279030598{border-radius: 3px !important;}”][vc_column_text][fc id=’1′ align=’right’][/fc][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]