Velkommen til en verden af

Radikal effektivitet

Energirådgivning for erhverv & industri
Forside / Scroll

Forside / Facts

Vores knap så hemmelige plan: Reducér Danmarks energiforbrug

Radikale vil nogen kalde os. Andre vil kalde os innovative. Vi kalder os effektive, for SARI er et løfte om at gøre tingene anderledes, om at tænke ud af boksen, og om tage udgangspunkt i virksomhedens virkelighed – også selvom den ikke passer ind i en standardberegning.

De fleste af vores kolleger i branchen kan regne sig frem til besparelser. Det skal de som rådgivende ingeniørfirma kunne. Vi tager samarbejdet et par skridt videre. Vi er efter de bedste løsninger. De intelligente besparelser. Vi vil finde dem der er tænkt til ende, og tænkt ind i virksomhedernes virkelighed og hverdag.

Transport

Hvor i transportsektoren sker den største udledning af CO2?

International shipping

Står for 42 procent af den samlede udledning fra transportsektoren, primært skibe.

Danmarks Statistik: "Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug", publikation udgivet 2018.

Energi

Hvad er den største energisluger i industrien?

Ventilation

Står gennemsnitligt for 48% af det samlede energiforbrug i en industribygning.

"Kortlægning af virksomhedernes energiforbrug", udgivet af Energistyrelsen

MPE

Transportsektoren står for ca. 38% af Danmarks udledning af CO2, men hvor sker den største foruening?

International shipping

Står for 42 procent af den samlede udledning fra transport.

Danmarks Statestik: "Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug", publikation udgivet 2018.

Økonomi

Hvad ville samfundet spare, hvis forbrugselektronik holdt dobbelt så længe?

4 millarder årligt

Alene besparelserne på affaldshåndtering udgør 1,1 millard årligt.

Johns Hopkins School of Public Health.

Miljø

Hvad er industriens andel af Danmarks samlede CO2-udledning?

31%

Her medregnes alt fra mekanikere og småindustri til svær indstri og produktionslandbrug.

"Energistatistik 2017", udgivet af Energistyrelsen 2018.

Lorem Ipsum my ass?

443 billioner

Lorem Ipsum my ass.

Lorem Ipsum my ass?

10%

Lorem Ipsum my ass.

Lorem Ipsum my ass?

42 billioner

Lorem Ipsum my ass.

Lorem Ipsum my ass?

94%

Lorem Ipsum my ass.

Lorem Ipsum my ass?

Lorem Ipsum my ass

Lorem Ipsum my ass.

Energibesparelser gør verden bedre

Det globale klima er under pres, og virksomhedsledere verden over har en stor opgave foran sig. Det er i høj grad dem, der skal sætte retningen for en klimavenlig global udvikling.

Vi møder ønsket om forandring, men også frustrationen – for hvor starter vi? ”Skal vi bidrage, så skal forandringerne ikke lægge os ned, men styrke os!” Det kunne ikke passe os bedre.

Rådgivning med passion - på en grøn mission

SARI vil være en af drivkræfterne i den grønne omstilling, og vi ser behov for at speede tingene op. Med ydelser i hjertet af den globale klimaudfordring er det vores mission at bevise, at der er god økonomi i at tænke grønt. Fra de mindste virksomheder til de største. Alle kan bidrage til klimaet såvel som til egen bundlinje – og det kan være nemmere, end du tror.

Rådgivningsområder

Match?

Vi kombinerer ingeniørfaget med en håndværksmæssig baggrund og har derfor en dybere forståelse for de sammenhænge, behov og konkrete problemstillinger, vores kunder står overfor i forhold til at få optimalt udbytte af at investere i energibesparelser.Hos SARI får du altid uvildig, saglig og nytænkende rådgivning. Faktisk er vi stolte af at være komplet uafhængige af energiselskaber, håndværkergrupper, producenter eller anden fantasiløs favorisering af bestemte løsninger.

Om SARI

Professionelt ansvar

Men vidste du, at når man er en rådgivende ingeniørvirksomhed er man underlagt et professionelt rådgiveransvar og FRIs regler for god rådgiverskik. Det betyder, at vi ikke må anbefale bestemte løsninger, produkter eller underleverandører.Som rådgivende ingeniørfirma er det SARIs fornemmeste opgave at skabe innovative, effektive og værdifulde løsninger for vores kunder, der ene og alene tager udgangspunkt i vores store faglige ekspertise samt kundernes hverdag, ønsker og behov.

Referencer
A woman in a red jacket planting a tree
"SARI er en værdsat samarbejdspartner - både hvad angår energioptimering af vores butikker og generel rådgivning ved renoveringsopgaver og drift af vores maskinpark af køleanlæg."
Kenneth Pedersen Kædedirektør for MENY
"SARI har projekteret ventilations- og køleløsningen til vores 20.000 m2 fabrik, samt udført tilsyn i forbindelse med udførsel heraf. Det udførte arbejde var af høj kvalitet, og til aftalt tid, og budget.
Grant Lutz Regional Manager at FKS Group
"Jeg er utrolig glad for SARI's indsats i forhold til vores værksteder, hvor de har bistået med energioptimering, miljøansøgninger og myndighedsbehandling. De er seriøse, ihærdige og troværdige. De får mine bedste anbefalinger."
Uffe Sørensen Indehaver af Langkær Autoteknik
"SARI er bare verdens bedste ingeniørfirma - uden undtagelse. Lorem Ipsum my ass."
Bjarne Viking VP of Nothing